Upute / Pitanja / Video

Obračun PDV-a

Obračun PDV-a radi se na način da se upiše obračunsko razdoblje za koje se radi izračun, te se klikne na ikonu "Hrčka" koji izračuna i popuni obrazac na osnovu podataka iz knjige URA i IRA. Nakon napravljenog obračuna moguće je vidjeti specifikaciju dokumenata koji su ušli u obračun klikom na ikonu izvještaja.

Dodatno...
Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina služi za evidentiranje i knjićenje sredstava koja se amortiziraju kroz duži vremenski period. Na kraju svake godine vrši se "Obračun amortizacije" s kojim se amortizacija prikaže u knjizi primitaka i izdataka. Kod otvaranja nove godine, program sam prenese novu knjigovodstvenu vrijednost imovine ako amortiziranje još nije završeno.

Dodatno...

Definiranje proizvodnje u programu Obrt

Prije početa rada potrebno je vidjeti da li je u parametrima označena opcija "Automatska primka - predatnica". Ovaj parametar omogućava razduženje repromaterijala prema normativima kod izdavanja računa. Druga bitna stavka je način na koji je poslovnica definirana. Potrebno je da bude ili proizvodnja ili ugostiteljstvo. Program prepoznaje rad sa normativima samo sa ove dvije poslovnice. Kod standardne maloprodaje nema rada sa normativima pa tako ni automatske proizvodnje.

Prvi korak kod definiranja proizvodnje je unos artikala. Artikli i repromaterijal se unose na isti način i u istom dijelu programa. 

Dodatno...

Ostali KORP programi

Knjigovodstveni program za tvrtke. Robno-materijalno, financijsko knjigovodstvo, saldakonti, fakturiranje, proizvodnja, obračun kamata, uvozna kalkulacija, ulazni računi, izlazni računi, prijava poreza PDV, Prijava poreza na potrošnju pića, ... Veza sa aplikacijom e-Porezna. 
Program za izdavanje računa u maloprodaji. Podržava fiskalizaciju i zadovoljava zakonsku formu računa. Mogućnost izdavanja R1 računa. Povezanost sa ostalim Korp programima. Ispis na POS printer preko LPT, COM ili USB-a porta, ispis na veliki printer.
Program za vodenje recepcijskog poslovanja. Rezervacija, prijem gosta, grafički pregled, statistika, prijave MUP-u i TZ-u, rezervacija za grupe, računi za grupe, aranžmani, izleti, cijenici po partnerima, sezonama, dodatne usluge, veza s barom, restoranom, računi na sobu, ... 
Program za vođenje agencijskog poslovanja. Hotelski smještaj, privatni smještaj, ponude, cijenici za partnere, sezonski cijenici, WEB cijenik, aranžmani, prijave TZ-u i MUP-u, transferi, B2B, WEB katalog, ...