Podešavanje JAVE za E-poreznu

Porešavanje jave se vrši u Upravljačkoj Ploči računala. (Control Panel)...

1. Start -> Control Panel (Upravljačka Ploča)

2. Pronađite ikonu Java i kliknite na nju.

3. Odaberite Security

4. Pokazivač spustite/povucite mišem na "Medium" i kliknite "Edit Site List..."

5. Odaberite "Add"

6. Upišite adresu e-Porezne kako je prikazano na slici i odaberite "OK"

7. Ako vam je bio otvoren preglednik (Google Chrome / Internt Explorer) potrebno ga je ugasiti i ponovo pokrenuti da bi se promjene prihvatile.


Ostali KORP programi

Knjigovodstveni program za tvrtke. Robno-materijalno, financijsko knjigovodstvo, saldakonti, fakturiranje, proizvodnja, obračun kamata, uvozna kalkulacija, ulazni računi, izlazni računi, prijava poreza PDV, Prijava poreza na potrošnju pića, ... Veza sa aplikacijom e-Porezna. 
Program za izdavanje računa u maloprodaji. Podržava fiskalizaciju i zadovoljava zakonsku formu računa. Mogućnost izdavanja R1 računa. Povezanost sa ostalim Korp programima. Ispis na POS printer preko LPT, COM ili USB-a porta, ispis na veliki printer.
Program za vodenje recepcijskog poslovanja. Rezervacija, prijem gosta, grafički pregled, statistika, prijave MUP-u i TZ-u, rezervacija za grupe, računi za grupe, aranžmani, izleti, cijenici po partnerima, sezonama, dodatne usluge, veza s barom, restoranom, računi na sobu, ... 
Program za vođenje agencijskog poslovanja. Hotelski smještaj, privatni smještaj, ponude, cijenici za partnere, sezonski cijenici, WEB cijenik, aranžmani, prijave TZ-u i MUP-u, transferi, B2B, WEB katalog, ...