Prijem robe

 

Postoji više dokumenata kod zaprimanje robe, razlika između pojedinih je najviše u opisu. Svi dokumenti utjeću na promjenu stanja robe. Program neće razlikovati inventuru napravljenu na 01.01 ili primku sa istim datumom. I jedan i drugi dokument će promijeniti stanje zaliha prema unesenim artiklima. Vrste dokumenata su:

  • INV - Inventurna lista (definira početno stanje robe kod otvaranja nove godine ili kod početka rada obrta)
  • PKV - Primka za vlastitu robu (roba koja je kupljena od dobavljaća)
  • PKT - Primka za tuđu robu (komisija)
  • PRP - Predatnica proizvoda (koristi se kod proizvodnje za dodavanje gotovog proizvoda na stanje i skidanje utrošenog materijala)
  • POV - Povratnica (primka sa negativnim količinama artikala, razlika je u ispisu, na vrhu dokumenta umjesto Primka piše Povratnica)

 Primka

Prozor za prijem artikala dobijemo odabirom tipke "Upis" nakon unošenja zaglavlja primke. Crveni okvir prikazuje podatke primke dok se u plavom okviru izrađuje kalkulacija za zaprimljenu robu. Ako se radi o repromaterijalu koji se ne prodaje dalje nego koristi u proizvodnji, podatke za kalkulaciju nije potrebno unositi.

Prijem artikala

Kod unosa primke, ako želimo da se primka istodobno prenese u evidenciju tradžbina i obaveza potrebno je unijeti broj računa i staviti oznaku R1/R2. Ako odaberemo oznaku GOT ili R-G tada će se primka prebaciti u knjigu ulaznih računa i KPI. Ako ne želite da se dokument prenese u druge knjige onda ova polja ostavite prazna.

 

 

 


Ostali KORP programi

Knjigovodstveni program za tvrtke. Robno-materijalno, financijsko knjigovodstvo, saldakonti, fakturiranje, proizvodnja, obračun kamata, uvozna kalkulacija, ulazni računi, izlazni računi, prijava poreza PDV, Prijava poreza na potrošnju pića, ... Veza sa aplikacijom e-Porezna. 
Program za izdavanje računa u maloprodaji. Podržava fiskalizaciju i zadovoljava zakonsku formu računa. Mogućnost izdavanja R1 računa. Povezanost sa ostalim Korp programima. Ispis na POS printer preko LPT, COM ili USB-a porta, ispis na veliki printer.
Program za vodenje recepcijskog poslovanja. Rezervacija, prijem gosta, grafički pregled, statistika, prijave MUP-u i TZ-u, rezervacija za grupe, računi za grupe, aranžmani, izleti, cijenici po partnerima, sezonama, dodatne usluge, veza s barom, restoranom, računi na sobu, ... 
Program za vođenje agencijskog poslovanja. Hotelski smještaj, privatni smještaj, ponude, cijenici za partnere, sezonski cijenici, WEB cijenik, aranžmani, prijave TZ-u i MUP-u, transferi, B2B, WEB katalog, ...