Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina služi za evidentiranje i knjićenje sredstava koja se amortiziraju kroz duži vremenski period. Na kraju svake godine vrši se "Obračun amortizacije" s kojim se amortizacija prikaže u knjizi primitaka i izdataka. Kod otvaranja nove godine, program sam prenese novu knjigovodstvenu vrijednost imovine ako amortiziranje još nije završeno.

Dugotrajna imovina

Duotrajna imovina

 1. Redni broj - broj sredstva i knjizi. (program sam nudi sljedeći slobodni broj kod upisa novog sredstva)
 2. Naziv
 3. Dobavljać
 4. Nadnevak nabave - datum kada je imovina kupljena/nabavljena
 5. Nabavna vrijednost - vrijednost sredstva/imovine 
 6. Knjigovodstvena vrijednost - preostala vrijednost nakon umanjenog iznosa iz prošlih obračunskih razdoblja
 7. Isprava (račun) - broj dokumenta po kojem je izvršena nabava
 8. Nadnevak računa - datum računa
 9. Iznos računa - ukupan iznos po kojem je sredstvo nabavljeno
 10. Vlastita potrošnja -  za vozila nabavljena 2009 god.
 11. Vijek trajanja - ovisno o vrsti dugotrajne imovine
 12. Stopa otpisa - program sam izračunava ovisno o trajanju amortizacije
 13. Broj mjeseci amortizacije - ovisi o datumu nabave i datumu trajanja, najćešće je 12 mjeseci ako se sredstvo amortizira kroz cijelu tekuću godinu
 14. Nepriznata svota - za vozila nabavljena 2009 god.
 15. Knjigovodstvena vrijednost na kraju godine - program sam izračunava na osnovu unesenih podataka.
 16. Nadnevak prijevremenog otpisa - ako je sredstvo otpisano prije isteka potrebno je upisati datum da program napravi izračun prema tom datumu.

Ostali KORP programi

Knjigovodstveni program za tvrtke. Robno-materijalno, financijsko knjigovodstvo, saldakonti, fakturiranje, proizvodnja, obračun kamata, uvozna kalkulacija, ulazni računi, izlazni računi, prijava poreza PDV, Prijava poreza na potrošnju pića, ... Veza sa aplikacijom e-Porezna. 
Program za izdavanje računa u maloprodaji. Podržava fiskalizaciju i zadovoljava zakonsku formu računa. Mogućnost izdavanja R1 računa. Povezanost sa ostalim Korp programima. Ispis na POS printer preko LPT, COM ili USB-a porta, ispis na veliki printer.
Program za vodenje recepcijskog poslovanja. Rezervacija, prijem gosta, grafički pregled, statistika, prijave MUP-u i TZ-u, rezervacija za grupe, računi za grupe, aranžmani, izleti, cijenici po partnerima, sezonama, dodatne usluge, veza s barom, restoranom, računi na sobu, ... 
Program za vođenje agencijskog poslovanja. Hotelski smještaj, privatni smještaj, ponude, cijenici za partnere, sezonski cijenici, WEB cijenik, aranžmani, prijave TZ-u i MUP-u, transferi, B2B, WEB katalog, ...