Izdavanje bezgotovinskog računa u programu OBRT

 Glavna maska programa

1. Odabir kupca (nije moguće upisati stavku prije odabira kupca)

2. Mjesto isporuke oznaćava poslovnicu kupca (ako kupac ima više poslovnica na različitim adresama).

3. Narudžba predviđa polje za upis broja narudžbe.

4. Dospjeće plaćanja (ako je u podacima kupcu definirano dospjeće onda se datum računa uvećava za definirani period i upisuje u dospjeće)

5. Banka prikazuje IBAN na računu. Ako i tvrtka ima više računa definira se račun za uplatu.

6. Operater koji je izdao račun.

7. Napomena na računu.

8. Lista stavki koje se nalaze na računu (Prodani artikli ili usluge).

9. Upis nove stavke.

10. Tipka za povezivanje ponude sa računom.

Bezgotovinska prodaja

Upis novog računa vrši se preko tipke "Upis".

Popunjavaju se podaci na zaglavlju računa (kupac poslovnica datum).

Upisuju se stavke. 

 


Ostali KORP programi

Knjigovodstveni program za tvrtke. Robno-materijalno, financijsko knjigovodstvo, saldakonti, fakturiranje, proizvodnja, obračun kamata, uvozna kalkulacija, ulazni računi, izlazni računi, prijava poreza PDV, Prijava poreza na potrošnju pića, ... Veza sa aplikacijom e-Porezna. 
Program za izdavanje računa u maloprodaji. Podržava fiskalizaciju i zadovoljava zakonsku formu računa. Mogućnost izdavanja R1 računa. Povezanost sa ostalim Korp programima. Ispis na POS printer preko LPT, COM ili USB-a porta, ispis na veliki printer.
Program za vodenje recepcijskog poslovanja. Rezervacija, prijem gosta, grafički pregled, statistika, prijave MUP-u i TZ-u, rezervacija za grupe, računi za grupe, aranžmani, izleti, cijenici po partnerima, sezonama, dodatne usluge, veza s barom, restoranom, računi na sobu, ... 
Program za vođenje agencijskog poslovanja. Hotelski smještaj, privatni smještaj, ponude, cijenici za partnere, sezonski cijenici, WEB cijenik, aranžmani, prijave TZ-u i MUP-u, transferi, B2B, WEB katalog, ...