Cjenik programa OBRT

Više o trenutnim AKCIJAMA

Robno materijalno

 • JEDNOPODUZETNIČKA VERZIJA
 • KN1600.00
 • VIŠEPODUZETNIČKA VERZIJA
 • KN2600.00

Obrtničke knjige

 • JEDNOPODUZETNIČKA VERZIJA
 • KN1600.00
 • VIŠEPODUZETNIČKA VERZIJA
 • KN2600.00

Robno materijalno + obrtničke knjige

 • JEDNOPODUZETNIČKA VERZIJA
 • KN2200.00
 • VIŠEPODUZETNIČKA VERZIJA
 • KN3200.00

Dodatni moduli - (cijena po modulu)

 • JEDNOPODUZETNIČKA VERZIJA
 • KN400.00
 • VIŠEPODUZETNIČKA VERZIJA
 • KN800.00

*cijene su izražene u kunama bez PDVa

Cijene se odnose za jednokratni otkup licence programa!

 1. Jednopoduzetnička verzija dozvoljava vođenje jednog poduzetnika.
 2. Višepoduzetnička verzija dozvoljava vođenje neograničenog broja poduzetnika.
 3. Dodatni moduli (proizvodni radni nalozi, radni nalozi u servisu, nalozi za plaćanje (virmani), izvozni računi, ponude, naljepnice/deklaracije).

Za dodatna pitanja obratite nam se na marketing@korp.hr

Ostali KORP programi

Knjigovodstveni program za tvrtke. Robno-materijalno, financijsko knjigovodstvo, saldakonti, fakturiranje, proizvodnja, obračun kamata, uvozna kalkulacija, ulazni računi, izlazni računi, prijava poreza PDV, Prijava poreza na potrošnju pića, ... Veza sa aplikacijom e-Porezna. 
Program za izdavanje računa u maloprodaji. Podržava fiskalizaciju i zadovoljava zakonsku formu računa. Mogućnost izdavanja R1 računa. Povezanost sa ostalim Korp programima. Ispis na POS printer preko LPT, COM ili USB-a porta, ispis na veliki printer.
Program za vodenje recepcijskog poslovanja. Rezervacija, prijem gosta, grafički pregled, statistika, prijave MUP-u i TZ-u, rezervacija za grupe, računi za grupe, aranžmani, izleti, cijenici po partnerima, sezonama, dodatne usluge, veza s barom, restoranom, računi na sobu, ... 
Program za vođenje agencijskog poslovanja. Hotelski smještaj, privatni smještaj, ponude, cijenici za partnere, sezonski cijenici, WEB cijenik, aranžmani, prijave TZ-u i MUP-u, transferi, B2B, WEB katalog, ...